MOŽNÉ ZPŮSOBY ÚHRAD ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku společností PPL nebo Českou poštou v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 282307376 / 0300, vedený u společnosti CSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího”) na základě zálohové faktury
 • bezhotovostně pomocí platebního systému GO Pay
 • v hotovosti na provozovně

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Česká pošta
 • Balík do Ruky ………………….od 115.00 Kč
 • Balík na Poštu ………………….od 99.00 Kč  cena dopravy se vypočítává automaticky podle váhy objednaného zboží (cenu dopravy uvidíte v košíku)
PPL – Expresní přepravní služba

Standardní doručení druhý den po předání zásilky přepravci.

 • Česká republika………………………………………..od 88.00 Kč – cena dopravy se vypočítává automaticky podle váhy objednaného zboží (cenu dopravy uvidíte v košíku.
Doprava ZDARMA
 • při objednávce nad 2999 Kč bez DPH máte u nás dopravu ZDARMA
 • pokud je vaše objednávka objemná v košíku se vám objeví INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA – ta je také nad 2999 Kč bez DPH zdarma, a znamená to, že vás budeme kontaktovat, zda balík půjde na paletě nebo v jednotlivých krabicích.
Osobní odběr 
 •  Po – Pá od 9:00h do 12:00h, poté po telefonické domluvě, na adrese REDLED.cz -Evylight s.r.o., Jeronýmova 1623, Úvaly, 250 82, Praha – Východ(doporučujeme předem zavolat)

Veškeré ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Jsme plátci DPH. V případě nadrozměrné objednávky si vyhrazujeme právo změnit cenu dopravy. O každé změně Vás budeme telefonicky nebo emailem informovat.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

DORUČOVÁNÍ

 • u produktů SKLADEM – standardem doba doručení 2 – 3 pracovní dny na dobírku nebo od obdržení platby za objednané zboží (pokud nejste členem programu REDLED pro firmy a nemáte  podmínky platby stanoveny jinak)
 • u zboží NA OBJEDNÁVKU – pro uzavření objednávky je potřeba kontaktovat naše obchodní oddělení odesláním poptávky, telefonicky nebo emailem, doba doručení po potvrzení závazné objednávky je okolo 3 – 6 týdnů, podrobnosti a přesnější datum doručení se dozvíte v průběhu vyřizování objednávky zboží

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.