MOŽNÉ ZPŮSOBY ÚHRAD ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti nebo kartou na dobírku společnosti DPD v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 163852419 / 0600, vedený u společnosti Moneta (dále jen „účet prodávajícího”) na základě zálohové faktury
  • bezhotovostně pomocí platebního systému GO Pay
  • v hotovosti, při předem domluveném osobním převzetí, není možnost platby kartou

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

DPD – Expresní přepravní služba

Standardní doručení druhý den po předání zásilky přepravci.

  • DPD Pickup po ČR – doručení na výdejní místo DPD…..89 Kč s DPH, cena dopravy je konstantní, vztahuje se na zásilky do 15 Kg a délky 70cm
  • DPD doručení na adresu po ČR………………………………………..od 119.00 Kč s DPH – cena dopravy se vypočítává automaticky podle váhy objednaného zboží (cenu dopravy uvidíte v košíku)
  • Doprava Zdarma – při objednávce nad 3990 Kč s DPH
  • pokud je vaše objednávka objemná v košíku se vám objeví  DOPRAVA –  znamená to, že vás budeme kontaktovat, zda balík půjde na paletě nebo v jednotlivých krabicích.

Veškeré ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Jsme plátci DPH. Prodávající je oprávněn změnit způsob dopravy nebo změnit dopravce. V případě nadrozměrné objednávky si vyhrazujeme právo změnit cenu dopravy. O každé změně Vás budeme telefonicky nebo emailem informovat.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

DORUČOVÁNÍ

  • u produktů SKLADEM – standardem doba doručení 2 – 3 pracovní dny na dobírku nebo od obdržení platby za objednané zboží (pokud nejste členem programu REDLED pro firmy a nemáte  podmínky platby stanoveny jinak)
  • u zboží NA OBJEDNÁVKU – pro uzavření objednávky je potřeba kontaktovat naše obchodní oddělení odesláním poptávky, telefonicky nebo emailem, doba doručení po potvrzení závazné objednávky je 5 pracovních dnů u zboží skladem v Evropě a okolo 3 – 6 týdnů u zboží na objednávku, podrobnosti a přesnější datum doručení se dozvíte v průběhu vyřizování objednávky zboží

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.