ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem:
U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může Kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy Kupující spotřebitel Prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je Kupující spotřebitel povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, a v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese Kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Odstoupení od smlouvy Kupujícím podnikatelem:
Při odstoupení od smlouvy Kupujícím podnikatelem před dodáním zboží bude účtována smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny objednaného zboží.

Při odstoupení od smlouvy Kupujícím podnikatelem po dodání zboží je Kupující podnikatel povinen uhradit storno poplatek. Konkrétní výši storno poplatku, která může být až do výše 75 % z kupní ceny vráceného zboží, stanoví Prodávající s ohledem na typ výrobku. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, a v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese Kupující.

Kupující podnikatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837  občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy, pokud zboží bylo upraveno podle přání Kupujícího.